Sváření duplexu

V současnosti se na trh dodávají různé typy duplexních ocelí, především úsporné duplexy, standardní duplexy, super duplexy a také hyper duplexy. Pro všechny duplexy je typické, že k tuhnutí dochází v rozmezí teplot 1 420–800 °C.

V porovnání s austenitickou ocelí typu 304

V mnohých případech úsporné duplexní oceli nahrazují při různých aplikacích austenitické. Především v případech, kdy není potřebná vysoká odolnost proti korozi standardních duplexních nebo super duplexních ocelí. V porovnání s austenitickou ocelí typu 304 materiál typu LDX nabízí:

  • Lepší odolnost proti korozím pod napětím
  • Lepší odolnost proti korozím v prostředí obsahujícím chloridy
  • Dvojnásobnou mez kluzu
  • Využitím vyšší pevnosti je možné uspořit určitou hmotnost konstrukce a tím dosáhnout snížení spotřeby.

Svařitelnost

Všeobecně je svařitelnost LDX materiálů velmi dobrá a pro svařování je možné použít všechny svařovací metody. Základní doporučení pro výběr přídavného materiálu je použití  tejného stupně legování, kdy by se měl rovnat základnímu materiálu nebo ho převyšovat. Po svařování není potřeba aplikovat tepelné zpracování. Tvorba austenitu ve svarovém kovu a v teplem  ovlivněné oblasti je velmi rychlá, proto je v pořádku i fázová rovnováha.

Svařitelnost se trochu liší od ostatních typů nerezavějících ocelí. Hlavním rozdílem je vyšší viskozita roztaveného svarového kovu, takže svarová koupel není tak tekutá. To znamená, že svářeč musí během svařování více pracovat s obloukem, aby zlepšil podmínky pro zmáčení.

Tab. 1 – Chemické složení různých typů nerezavějících ocelí
Jméno oceli Mezinárodní označení oceli Chemické složení v %
EN ASTM C N Cr Ni Mo ostatní
4301 1.4301 304 0,04 0,04 18,1 8,3 - -
4404 1.4404 316L 0,02 0,04 17,2 10,2 2,1 -
4436 1.4436 316 0,04 0,05 16,9 10,7 2,6 -
904L 1.4539 N08904 0,01 - 20 25 4,3 1,5 Cu
SAF 2304® 1.4362 S32304 0,02 0,1 23 4,8 0,3 -
2205 1.4462 S32205* 0,02 0,17 22 5,7 3,1 -
LDX 2101® 1.4162 S32101 0,03 0,22 21,5 1,5 0,3 5 Mn
Tab. 2 – Možnosti řešení svařování duplexních ocelí
Chemické složení Označení UNS/EN MMA MAG AUTROD TIG TIGROD FCAW TUBROD SAW FLUX/AUTROD
23Cr 4Ni 0,1 N SAF 2304
UR 35N
S32304/
1.4362 
OK 67.50
OK 67.51
OK 67.53
OK 67.55 
OK 2209  OK 2209   OK 14.27
OK 14.37
OK 15.37 
OK 10.93/OK 2209 
22Cr 5,5Ni 3Mo 0,18N SAF 2205
UR 45N
S31803/
1.4462
S32205 
OK 67.50
OK 67.51
OK 67.53
OK 67.55 
OK 2209
OK 2307 
OK 2209
OK 2307  
OK 14.27
OK 14.37
OK 15.37 
OK 10.93/OK 2209 
21,5Cr 5Mn 1,5Ni 0,3Mo LDX 2101 S32101/
1.4162 
OK 67.50
OK 67.51
OK 67.53
OK 67.55 
OK 2209
OK 2307 
OK 2209
OK 2307  
OK 14.27
OK 14.37
OK 15.37 
OK 10.93/OK 2209 
25Cr 6,5Ni 2Mo 0,18N UR 47N S31200  OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 5Ni 1,5Mo AISI329 S32900/
1.4460 
OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 7Ni 3Mo 0,5Cu 0,3W 0,14N DP3 S31260  OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 6Ni 3Mo 2Cu 0,20N UR 25N
Ferralium 255
S 32550/
1.4507 
OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 7Ni 4Mo 2Cu 0,25N UR 52N+ S32520/
1.4507 
OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 6Ni 3Mo 0,7Cu 0,7W 0,25N Zeron 100
UR 76N
S32760/
1.4501 
OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 7Ni 4Mo 0,27N SAF 2507
UR 47N+
S32750/
1.4410 
OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509 
25Cr 7Ni 3Mo 0,5Cu 2W DP3W S39274  OK 68.53
OK 68.55 
OK 2509  OK 2509  OK 14.28  OK 10.94/OK 2509